Bileşik Faiz Nedir?

Faiz hesaplamaya gelince iki temel seçenek vardır: basit ve bileşik. Basit faiz, her yıl ana paranın belirli bir yüzdesi anlamına gelir.

Örneğin, 10 yıl boyunca %5 basit faizle 1000$ yatırım yaparsanız, önümüzdeki on yıl boyunca her yıl 50$ faiz almayı bekleyebilirsiniz. Ne fazla ne az. Yatırım dünyasında tahviller genellikle basit faiz ödeyen bir yatırım örneğidir.

Bileşik Faiz Nedir? #

Bileşik faiz, kazancınızı yeniden yatırdığınızda elde ettiğiniz faizdir ve bu da daha sonra size tekrar faiz getirir. Bileşik faiz esas olarak “faiz üzerinden faiz almak” anlamına gelir ve birçok yatırımcının bu kadar başarılı olmasının nedeni budur.

Diyelim ki %5 faizle 1.000$ yatırım yaptınız. İlk yıldan sonra 50$’lık bir faiz ödemesi alırsınız, ancak bunu nakit olarak almak yerine kazandığınız faizi aynı %5 oranla yeniden yatırırsınız. İkinci yıl için faiziniz 1.050 $’lık bir yatırım üzerinden hesaplanacaktır, bu da 52,50 $’a denk gelir. Bunu yeniden yatırırsanız, üçüncü yıl faiziniz 1.102,50 $ bakiye üzerinden hesaplanacaktır.

Bileşik faiz, ana paranızın zamanla büyüyeceği ve giderek daha büyük faiz ödemeleri yaratacağı anlamına gelir. Basit ve bileşik faiz arasındaki fark çok büyük olabilir. Zaman içinde %10 faizle 10.000 dolarlık bir yatırım portföyü arasındaki farka bir göz atın:

ZAMAN DİLİMİ%10 BASİT FAİZBİLEŞİK FAİZ (YILLIK %10)
Başlangıç10.000$10.000$
1 yıl11.000$11.000$
2 yıl12.000$12.100$
5 yıl15.000$16.105$
10 yıl20.000$25.937$
20 yıl30.000$67.275$
30 yıl40.000$174.494$
Zaman içinde %10 faizle 10.000 $’lık bir yatırım portföyü örneği. (Basit ve Bileşik Faiz)

%10’un kabaca S&P 500‘ün uzun vadeli yıllık getirisi olduğunu unutmayın. 2022’ye kadar olan 30 yıllık dönem için bu oran %9,65’ti. Bunun gibi getiriler, uzun dönemlerle birleştirildiğinde oldukça etkileyici performanslara yol açabilir.

Bileşik faiz yatırımcılar için neden bu kadar önemli bir kavram? #

Bileşik faiz, görünüşte küçük miktarlardaki paranın zamanla büyük miktarlara dönüşmesine izin veren bir olgudur. Bileşik faizin gücünden tam olarak yararlanmak için yatırımların uzun süre büyümesine ve bileşikleşmesine izin verilmelidir.